The Ultimate EU Pay Transparency Directive Guide

The Ultimate EU Pay Transparency Directive Guide

Er din virksomhet klar for å ta ledelsen i å fremme likestilling i lønnspraksis? Last ned den ultimate guiden om likelønnsdirektivet (EU Pay Transparency Directive) og få innsikt i hvordan du kan sikre lik lønn for likt arbeid! Guiden med tilhørende data er produsert av Sysarb, partner av 4human innen lønnskartlegging.

Guiden dekker:

  1. Oversikt over lønnsgap i Europa: Få landsoversikt over lønnsgap i Europa.

  2. Formålet med det nye EU-direktivet: Utforsk bakgrunnen og formålet med det EU-direktivet for lønnstransparens, og hvordan det påvirker virksomheter.

  3. Forberedelse for virksomheter: Få konkrete strategier og handlingspunkter for hvordan din virksomhet kan forberede seg på de kommende endringene. 

Guiden er på engelsk