Har du kontroll på dine medarbeiders feriedager?

Har du kontroll på dine medarbeiders feriedager?

medarbeiders feriedager

Årets slutt nærmer seg kanskje raskere enn det du er klar for? Nå er det på tide for deg som leder å sikre at du har kontroll på ferieavviklingen til dine ansatte.

For skulle dine ansatte ha feriedager til gode, må du avklare med dem om disse skal avvikles før utgangen av året, eller om de skal overføres til neste år.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for at all ferie blir avviklet. Som leder har du ansvar for å påse at dette blir gjort. Du må skaffe deg en god oversikt over dine ansattes gjenstående feriedager, og eventuelt avtale avvikling av resterende dager.
I utgangspunktet skal arbeidstaker avvikle alle sine feriedager i løpet av ferieåret.

Det er likevel to forskjellige situasjoner der ferie etter ferieloven kan overføres fra et år til et annet:

  •  Overføring etter avtale
  •  Overføring av ikke avviklet ferie

Overføring etter avtale

Det kan avtales at inntil 2 uker (12 virkedager) av ferien overføres til neste år eller tas ut på forskudd. Det kan ikke avtales flytting av ferie fra et år til et annet utover dette, og husk at avtale om overføring av ferie skal gjøres skriftlig.

Overføring av ferie som ikke kan avvikles i ferieåret

Dersom den ansatte ikke kan avvikle all ferie på grunn av sykefravær eller foreldrepermisjon i løpet av ferieåret, skal de ikke avviklede feriedagene i sin helhet overføres til neste år.

De avtalefestede feriedagene kan overføres eller utbetales. Dette gjelder kun de dagene i den 5. ferieuken som mange virksomheter har utover den lovbestemte 4 uker + 1 dags ferie.

Arbeidstakers rett til å motsette seg å avvikle ferie

Ansatte har i utgangspunktet ikke anledning til å motsette seg å avvikle ferie, med mindre opptjente feriepenger ikke er tilstrekkelig til å dekke lønnsbortfallet i ferien.

Dette kan være tilfellet i følgende situasjoner:

  • Arbeidstaker har ikke jobbet hele opptjeningsåret og har derfor ikke full opptjening
  • Arbeidstaker har hatt en lønnsøkning siden opptjeningsåret
  • Arbeidstaker har vært permittert, syk, arbeidsledig eller lignende, og har mottatt ytelser fra NAV i opptjeningsåret. Slike ytelser inngår som hovedregel ikke i feriepengegrunnlaget.

Bemanning

Det er selvsagt viktig at du har god oversikt over bemanningen i perioder for ferieavvikling, og 4humans HR-System med personaloppfølging og fraværskalender er et svært nyttig verktøy for dette.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.