Lønnsforskjeller mellom kjønnene: Er din virksomhet forberedt på likelønnsdirektivet?

Lønnsforskjeller mellom kjønnene: Er din virksomhet forberedt på likelønnsdirektivet?

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du hverdagen for mennesker

Picture of Øyvind Johansen

Øyvind Johansen

Senior forretningsutvikler

Lønnsforskjeller mellom kjønnene forekommer også i dagens arbeidsliv, men med likelønnsdirektivet på horisonten, har virksomheter nå en unik mulighet til å adressere og løse disse utfordringene innen juni  2026 når direktivet trer i kraft. La oss utforske hvorfor dette er viktig, hvordan forberedelse til direktivet kan starte, og hvordan lønnstransparens i et HRM-system kan være nøkkelen til en rettferdig lønnspolitikk.

Hvorfor er likelønn viktig?

Likelønn er ikke bare et spørsmål om rettferdighet; det er også et virkemiddel for å skape et mer produktivt og engasjert arbeidsmiljø. Når ansatte føler at de blir rettferdig kompensert, trives de bedre, er mer motiverte og bidrar til en sunnere bedriftskultur.

Hvordan likelønnsdirektivet vil påvirke virksomheter:

  1. Identifisering av lønnsforskjeller:

Likelønnsdirektivet vil kreve en nøye gjennomgang av lønnsstrukturen for å identifisere eventuelle urettferdige forskjeller mellom menn og kvinner som utfører samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

  1. Handlingsplaner for overholdelse:

Forberedelsen bør innebære utvikling av konkrete handlingsplaner for å adressere identifiserte ujevnheter  og bringe lønnspraksisen i samsvar med direktivet.

  1. Opplæring og bevisstgjøring:

Det er essensielt å gi opplæring og bevisstgjøring til ledere og ansatte om viktigheten av likelønn og hvordan det skal implementeres i organisasjonen.

Hvordan en lønnstransparens-modul i HRM-systemet kan hjelpe:

  1. Visualisering av lønnsdata:

Lønnstransparensmoduler gir en visuell fremstilling av lønnsdata, slik at ledere raskt kan  identifisere eventuelle skjevheter.

  1. Individuell tilgang:

Ansatte får individuell tilgang til sin egen lønnsinformasjon, fremmer åpenhet og bygger tillit.

  1. Analyse og rapportering:

Lønnstransparens i HRM-systemet gir kraftige analyseverktøy for å evaluere lønnsdata og generere rapporter som kan brukes til å dokumentere og adressere ujevnheter .

Hvordan starte forberedelsene:

  1. Gjennomfør lønnstransparensanalyse:

Start med en omfattende lønnstransparensanalyse for å identifisere skjevheter.

  1. Utvikle handlingsplaner:

Basert på resultatene, utvikle konkrete handlingsplaner for å rette opp i lønnsujevnheter .

  1. Implementer Lønnstransparens-modul:

Ta i bruk lønnstransparensmodulen i HRM-systemet for å sikre at alle ansatte har tilgang til nødvendig informasjon.

Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner kan ikke lenger ignoreres. Med Likelønnsdirektivet som trer inn, er det på tide for virksomheter å handle. Start forberedelsene nå, gjennomfør en grundig lønnstransparensanalyse og ta i bruk moderne teknologi for å sikre en rettferdig og inkluderende arbeidsplass.

Er din virksomhet klar for å ta det første skrittet mot likelønn? Utforsk lønnstransparensmodulen i 4human HRM i dag! Les mer her.

Få med deg viktige tiltak som din virksomhet kan ta før likelønnsdirektivet inntreffer i dette webinaropptaket. 

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.