Hvordan bør en oppfølgingsplan se ut for syke ansatte?

Hvordan bør en oppfølgingsplan se ut for syke ansatte?

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du arbeidsdagen din
Picture of Øyvind Johansen

Øyvind Johansen

Senior forretningsutvikler

En avgjørende faktor i effektiv håndtering av sykefravær er utviklingen av en god oppfølgingsplan for dine syke ansatte. En slik plan gir veiledning og struktur for å sikre at de sykmeldte ansatte får riktig støtte og at organisasjonen oppfyller sine forpliktelser. Her er en oversikt over hva en oppfølgingsplan bør inneholde. 

  1. Identifisering og registrering av sykefravær

Det første trinnet i en effektiv sykefraværsoppfølgingsplan er å etablere et system for å identifisere og registrere sykefravær. Dette kan inkludere en tydelig prosedyre for ansatte som rapporterer sykdommen sin, enten via et digitalt system (HRM-system), e-post eller telefon. All dokumentasjon bør samles og registreres nøye. 

  1. Første kontakt og bekreftelse

Så snart du er klar over et tilfelle av sykefravær, bør du kontakte den sykmeldte ansatte for å bekrefte fraværet. Dette trinnet er viktig for å vise omsorg og forståelse. Du kan be om nødvendig dokumentasjon, som legeerklæringer, og gi informasjon om organisasjonens sykefraværsprosedyrer. 

  1. Etablere klare kommunikasjonslinjer

En effektiv oppfølgingsplan bør inkludere klare retningslinjer for kommunikasjon med de sykmeldte ansatte. Dette kan omfatte faste sjekkpunkter for oppfølgingssamtaler, enten via telefon, e-post eller personlig møte, avhengig av hva som passer best for situasjonen. 

  1. Tilrettelegging og tilpasning av arbeidet

Mange sykmeldte ansatte vil trenge tilrettelegging av arbeidet når de kommer tilbake. Dette kan inkludere justering av arbeidstid, endring av arbeidsoppgaver eller tilby fjernarbeid, avhengig av situasjonen. Oppfølgingsplanen bør inkludere retningslinjer for hvordan slike tilpasninger skal håndteres og godkjennes. 

  1. Samle relevant dokumentasjon

Ledere bør sørge for at all nødvendig dokumentasjon blir samlet og oppbevart på en sikker måte. Dette inkluderer legeattester, sykemeldinger og eventuell kommunikasjon som har skjedd mellom leder og den sykmeldte ansatte. 

  1. Samarbeide med andre avdelinger

Oppfølgingsplanen bør også inkludere tiltak for å samarbeide med andre avdelinger, som bedriftshelsetjenesten eller lederne av den sykmeldte ansatte. Dette kan bidra til å sikre at alle er på samme side når det gjelder støtte og tilrettelegging. 

  1. Evaluere og tilpasse planen

Sykdomssituasjoner er unike, og en oppfølgingsplan bør være fleksibel. Evaluer og tilpass planen i tråd med de ansattes behov og endringer i situasjonen. 

En velfungerende oppfølgingsplan for sykefravær er nøkkelen til å støtte de sykmeldte ansatte og opprettholde organisasjonens produktivitet. Ved å følge de nevnte trinnene og sørge for at planen er fleksibel og tilpasset individuelle behov, kan du som leder bidra til å skape en støttende arbeidskultur og ivareta både de ansattes og organisasjonens interesser. 

Visste du at alle sykemeldinger kan mottas direkte fra NAV/Altinn og rett inn i 4human i sykefraværsoppfølgingsmodulen i HRM. Alle oppfølgingsplaner gjennomføres i systemet, slik at en har oversikt over all dialog i løsningen. Alle oppfølgingsplaner med full historikk kan da sendes til Fastlege og NAV – digitalt. 

Last ned guide om 7 ting som effektiviserer virksomheten din med sykefraværsoppfølging, og forstå hvordan du kan håndtere utfordringene som følger med. 

.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.