Hva er egentlig en håndbok og hvorfor er den viktig for din bedrift?

Hva er egentlig en håndbok og hvorfor er den viktig for din bedrift?

En håndbok er et skriftlig dokument som inneholder retningslinjer, regler, prosedyrer, og annen relevant informasjon som er viktig for ansatte og ledere i en bedrift. Håndboken fungerer som en referanseguide og veileder for å sikre at alle ansatte forstår bedriftens politikk og praksis og at de overholder gjeldende lover og forskrifter. 

I en bedrift kan en håndbok brukes til følgende formål:  

  • Informasjonsdeling 
  • Retningslinjer og regler, Prosedyrer og rutiner. 
  • Opplæring og 
  • Juridisk beskyttelse.  

Det finnes mange typer av håndbøker, men her er noen eksempler på hvilke håndbøker en bedrift kan ha:  

  • Personalhåndbok: En omfattende guide som inneholder alle personalpolitiske retningslinjer, ferieplanlegging, arbeidstidsordninger, kleskode, oppførsel på arbeidsplassen og mye mer.
  • HMS-håndbok: En håndbok som tar for seg helse, miljø og sikkerhet, og gir retningslinjer for hvordan ansatte skal forholde seg til sikkerhetsprosedyrer, førstehjelp, brannsikkerhet osv.
  • Opplæringshåndbok: En håndbok som inneholder veiledninger og instruksjoner for ansattes opplæring, både for nyansatte og for videreutdanning.
  • Lederhåndbok: En håndbok som bistår ledere i å gjennomføre god og enhetlig ledelse.

En håndbok kan tilpasses etter behov og størrelse på bedriften. Det er viktig å oppdatere håndboken regelmessig for å reflektere endringer i bedriftens praksis og relevante lover og forskrifter. Dette gjør håndbøker til et levende dokument.

Få innsikt i hvert enkelt håndbok og kom i gang i dag!

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.