Vesterålskraft: Gikk fra fem til ett system med 4human QM365

Vesterålskraft: Gikk fra fem til ett system med 4human QM365

Vesterålskraft: Gikk fra fem til ett system med 4human QM365

Les om en inspirerende reise med Vesterålskraft, en fremtredende aktør innen energiproduksjon og – distribusjon. Høsten 2019 sto de overfor en utfordrende oppgave, å bytte ut sitt eksisterende system med et nytt som kunne møte deres omfattende ønskeliste. De sentrale kriterier inkluderte forenkling og brukervennlighet. I denne artikkelen kan du utforske deres bemerkelsesverdige reise med 4human QM365, hvor effektivitet og enkelhet ble nøkkelfaktorer for suksess.

 

Vesterålskrafts veivalg: En ambisiøs ønskeliste

Før sommeren 2019 tok Vesterålskraft initiativ til å vurdere sine behov nøye. På toppen av ønskelisten sto behovet for forenkling og effektivisering. De søkte etter en løsning som kunne tillate både ansatte og ledere å håndtere færre systemer samtidig som de ville redusere kompleksiteten i organisasjonen.

Høsten 2019 befant Vesterålskraft seg midt i prosessen med å bygge opp sitt nye system. På dette tidspunktet inngikk de et samarbeid med 4human QM365. Overraskende nok var forbedringssystemet klart for implementering kun to måneder senere, selv med inkluderingen av den hektiske feriemåneden juli.

Anita White Olsen, kvalitet- og organisasjonsutviklingssjef hos Vesterålskraft, utstråler entusiasme og sier:

«Vi er så motiverte! Vi har ventet på en bedre løsning, og vi føler allerede at vi mestrer det nye systemet.»

 

Kravene til det nye systemet: forenkling og brukervennlighet

Olsen forklarer at de hadde satt strenge krav til det nye systemet. De hadde gjennomført en omfattende kartlegging av selskapets behov. Ønsket var et system som kunne sømløst integreres med Office 365 og som samtidig skulle være svært brukervennlig. I tillegg trengte de én samlet plattform som kunne erstatte de tidligere separate verktøyene for avvikshåndtering, dokumentstyring, risikostyring, årshjul og ulike håndbøker.

Til slutt var det 4human QM365 som utmerket seg ved å oppfylle alle disse kravene, samtidig som de tilbød en enkel systemløsning for både oppbygging og bruk. Olsen legger også til at de hadde en ambisjon om å inkludere mer visuelt innhold, som bilder og film, i systemet, og at 4human QM365 muliggjorde dette.

 

Samarbeidet og oppfølgingen fra 4human QM365: Struktur og støtte

Vesterålskraft har betydelig intern kompetanse innen kvalitetsledelse. I deres strategiplan står det at en del av selskapet skulle sertifiseres etter ISO 9001-standarden innen høsten 2020. For å oppnå dette valgte de 4human QM365s Coachingpakke i oppbyggingsfasen. Dette inkluderte en serie arbeidsmøter og kurs som veiledet dem fra starten av systemimplementeringen helt til de var klare for revisorbesøk.

Anita White Olsen påpeker verdien av denne støtten:

«Dette har gitt oss en solid struktur og oversikt over oppbyggingsarbeidet. I tillegg tar vi jevnlig en pause for å konsultere vår rådgiver fra 4human QM365, som gir oss verdifulle innspill.»

Hovedgevinsten: Et system for alle

Motivasjonen bak Vesterålskrafts innsats for å implementere det nye systemet er tydelig. Olsen avslutter med å si:

«Hovedgevinsten for oss er å ha et solid system som både ledelsen og de ansatte bruker aktivt. Dette gir oss ikke bare organisatorisk hukommelse, men også en plattform for opplæring og en god oversikt over kravene til hver enkelt medarbeider. Vi er svært fornøyde med reisen vi har hatt så langt og ser frem til de mange fordelene dette systemet vil gi oss i fremtiden.»

Vesterålskrafts historie illustrerer tydelig hvordan riktig systemvalg og dedikert samarbeid med en pålitelig partner som 4human QM365 kan føre til en mer effektiv og forenklet hverdag for organisasjonen.

 

Hvis du vil lære mer om QM365 eller har spørsmål om implementeringen, ikke nøl med å kontakte oss. Vi deler gjerne vår ekspertise for å hjelpe deg med å nå dine mål innen kvalitetsstyring.