Onboarding sjekkliste

Onboarding sjekkliste

Onboarding sjekkliste

Du har nettopp vært gjennom en omfattende rekrutteringsprosess, og etter mye arbeid er du sikker på at du har ansatt den riktige kandidaten.

Men hva nå? Følger du opp den ansatte på noen måte? Eller venter du bare til første arbeidsdag?

En god og vellykket onboarding vil gi økt motivasjon til den nye medarbeideren, som vil føle seg ivaretatt av selskapet rett etter signering av arbeidsavtale. Dette vil gagne virksomheten i form av økt produktivitet, og økt trivsel på arbeidsplassen.