4human – Norges første virksomhet sertifisert på informasjonssikkerhet og personvern – ISO 27701

4human – Norges første virksomhet sertifisert på informasjonssikkerhet og personvern – ISO 27701

– Vi er opptatt av å være en trygg og god programvareleverandør som gir mest mulig verdi til våre kunder. Vi forvalter daglig store mengder med personopplysninger inkludert helseopplysninger for våre kunder, og det er helt avgjørende at våre kunder er helt trygge på at vi tar informasjonssikkerhet og personvern på største alvor, sier administrerende direktør, konsern i 4human, Bjørnar T. Andersen.

Utpreget kvalitetskultur

Vi er stolte av den sterke kvalitets-, informasjonssikkerhets- og personvernkulturen som er blant våre ansatte. De ansatte i 4human har selv valgt Kvalitet som en av selskapets verdier. I vårt daglige arbeid med kvalitet og informasjonssikkerhet, og våre forbedringsprosesser, bidrar våre ISO-sertifiseringer til å styrke vår markedsposisjon som den ledende leverandøren av HRM- og Kvalitetsstyringssystemer i det norske markedet, sier Bjørnar T. Andersen.

ISO 27701:2019 sertifikatet for informasjonssikkerhet og personvern.

– Risikoen for informasjonssikkerhets- og personvernbrudd har de siste årene vært økende. Det skyldes at det generelle trusselbildet i næringslivet er skjerpet. De siste årene har flere norske virksomheter i ulike sektorer og bransjer vært utsatt for alvorlige digitale sikkerhetsbrudd.

– 4human, som leverandør, av skybaserte personal- og ledelsessystemer merker et økt fokus i markedet til at vi som leverandør skal og må være en trygg og robust programvareleverandør som ivaretar kundenes krav og forventinger til at informasjonssikkerhet og personvern etterleves.

– 4human er først ute og leder an i noe vi er sikre på kommer til å bli et krav til aktørene i vår bransje. Vi er fremtidsrettet og skal være et trygt valg for kundene, sier Bjørnar T. Andersen.

Bransjeledende formalisering av kvalitet, informasjonssikkerhet og personvern

4human er sertifisert på hele fire ISO standarder og er trolig den eneste programvareleverandøren leverandøren i Norge med så omfattende ISO sertifiseringer. 4human har gjennom mange år jobbet med fokus på kvalitet, informasjonssikkerhet og personvern og har jobbet med sertifiseringene i mer enn to år. Selskapet bruker sitt eget ledelses- og styringssystem, 4human TQM Enterprise, til å understøtte det daglige kvalitets-, informasjonssikkerhet og personvernarbeidet og sikre etterlevelse. 

I tillegg til å være Norges første virksomhet sertifisert på ISO 27701 er selskapet sertifisert på følgende ISO standarder:

  • ISO 9000:2015 Ledelsessystem for kvalitet
  • ISO 27001:2013 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
  • ISO 27018:2019 Informasjonssikkerhet for personopplysninger i skytjenester

Alle sertifikater gjelder for 4human HRM og 4human TQM.

For mer informasjon ta kontakt med:

Bjørnar T. Andersen
Administrerende direktør, konsern
4human HRM AS
Mobil +47 9009 8137
bta@4human.no

Del innlegg:

Utforsk

Relaterte innlegg

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.