HR-årshjul: Sjekkliste for den årlige HR-syklusen

HR-årshjul: Sjekkliste for den årlige HR-syklusen

Å effektivt administrere en moderne HR-avdeling krever grundig planlegging og systematisk tilnærming. Et HR-årshjul fungerer som en veileder for å organisere og strukturere de ulike aktivitetene gjennom året, og det sikrer at essensielle HR-oppgaver blir håndtert på en strategisk måte. Denne sjekklisten gir ikke bare HR-ledere og ansatte en klar oversikt over planlagte hendelser, men det gir også rom for fleksibilitet når det gjelder håndtering av uforutsette situasjoner.

Sjekklisten dekker:

  1. Planlegging og gjennomføring av viktige HR-aktiviteter gjennom året, inkludert medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling, rekruttering og onboarding, lønnsrevisjon og månedlig rapportering.

  2. Sikring og overholdelse av lovpålagte plikter, som inkluderer årlig rapportering av data knyttet til aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) for å motvirke diskriminering på arbeidsplassen.

  3. Håndtering av ad hoc-aktiviteter som konfliktløsning, offboarding og policyoppdateringer for å sikre effektiv drift og trivsel blant ansatte.