HMS sjekkliste

HMS sjekkliste

HMS sjekkliste

HMS-arbeid, HMS-plan og HMS-krav? HMS i seg selv er et ganske så vidt tema, og ofte
er det vanskelig å vite hvor du skal starte med HMS-arbeidet. For å gjøre arbeidet til din
bedrift noe lettere, har vi i 4human valgt å utarbeide en HMS-sjekkliste på hvordan du
kommer i gang med HMS-arbeidet. Sjekklisten er interaktiv, så her kan du bearbeide
den slik du selv ønsker.