Medarbeider sjekkliste

Medarbeider sjekkliste

Medarbeider sjekkliste

Gode og effektive medarbeidersamtaler vil gagne både deg som leder og dine ansatte. Et slikt møte vil sørge for bedre tillit mellom begge parter, noe som vil forenkle det daglige samarbeidet til dine medarbeidere. En god samtale vil bidra til at ansatte vil få økt motivasjon når det kommer til daglige arbeidsoppgaver og rutiner, i tillegg til at et effektivt møte vil legge til rette for den ansattes utvikling i selskapet.

Vi i 4human har utarbeidet en medarbeidersamtale sjekkliste på hva du bør tenke på før, under og etter samtalen. Sjekklisten er interaktiv, slik at du kan gjøre den til din egen!