Bingsa Gjenvinning: Utvidet bruk av avviksmodulen gir økt verdi

Bingsa Gjenvinning: Utvidet bruk av avviksmodulen gir økt verdi

Avviksmodulen fra 4human TQM har hjulpet Bingsa Gjenvinning AS med økt inntjening, forbedret informasjon til kunder og større tillit hos naboer og velforening.

Bingsa Gjenvinning AS jobber med avfallsbehandling i Ålesund kommune. Fra 2022 er Bingsa Gjenvinning og Årim ett selskap, størsteparten av de ansatte blir da renovatører som kjører husholdningsavfall, samt maskinførere som behandler avfallet før videre behandling. Ansatte fra Årim implementeres i systemet fra starten av 2022. Systemet fra 4human TQM er en viktig støtte i en rekke oppgaver for de ansatte gjennom arbeidsdagen.

– Vi bruker hendelsesmodulen veldig bredt. Blant annet bruker vi den i mottakskontrollen for avfall, og alle avvik på avfallskvalitet går inn i avvikssystemet, forteller HMS- og kvalitetskoordinator Kjetil Larsen Hagen.

.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.