5 tips du bør følge for å få en optimal lederhåndbok

5 tips du bør følge for å få en optimal lederhåndbok

tips på å optimisere lederhåndbok

For at en lederhåndbok skal bli et optimalt støtteverktøy for lederen i din virksomhet, må den inneholde god informasjon om deres lederprosesser, rutiner og ansvar.

I 4human`s lederhåndbok finner du god oversikt over gjeldende lovverk, rettigheter og plikter, samt gode forslag og beskrivelser av interne rutiner og prosedyrer. Med utgangspunkt i dette, ligger alt til rette for en skreddersydd håndbok for ledere i deres virksomhet: deres egen lederhåndbok.

Her finner du 5 tips for en optimal lederhåndbok:

1.En lederhåndbok skal være godt strukturert og oversiktlig

Det skal være lett å finne svar raskt, uten å måtte lese gjennom mye informasjon før man finner det man faktisk leter etter. En god struktur og god oppbygning vil gjøre dette enklere. Vi har allerede laget en mal som er bygget logisk opp med temaer som ansettelse, arbeidstid, medarbeideroppfølging, Informasjonssikkerhet, oppsigelse m.m.

Denne kan du i stor grad bruke slik den er, med små tilpasninger eller som et utgangspunkt. Strukturen er bygget for at du lett og raskt skal få oversikt over det du søker svar på, men det er også mulig å gå mer i dybden på ulike temaer i våre «vil du vite mer-faner» og ikke minst lovtekstene som beskriver lovverket på det spesifikke tema.

2.Sørg for at rutiner er konkrete og tydelig beskrevet i lederhåndboken

Det er også viktig at rutinene er godt forankret. Dette vil bidra til tydelighet og synlighet av prosedyrer og rutiner. Godt forankrede og nedfelte rutiner er enklere å utføre og følge opp.

Videre er det viktig å sikre en god balanse mellom praksis og teori. Det kan være nyttig å ha god informasjon om hvordan man skal drive effektiv ledelse og hva det vil si å være en god leder, og lederhåndboken inneholder tekster som belyser dette på en bra måte. Men leders ansvar og konkrete oppgaver skal også komme tydelig frem, slik at det blir en god balanse.

3. Lederhåndboken skal hjelpe lederen i å bli en bedre leder.

Det finnes ikke alltid et fasitsvar på hvordan ledelse skal drives. Ulike medarbeidere krever gjerne ulik ledelse fordi de har ulike behov. Men lederen skal likevel kjenne til hvordan han eller hun plikter å gjennomføre oppfølging for eksempel i forbindelse med sykefravær. Og kjennskap til lovbestemmelsene på området er viktig.

4. Vær bevisst på tekstoppbygningen i boken og bruk gjerne overskrifter, bilder og illustrasjoner

Forsøk å unngå for mye og for lang tekst. God tekstoppbygging, bildebruk og illustrasjoner gjør det enklere for leseren å ta informasjonen inn over seg. Du vil finne mange gode utgangspunkt i teksten med både bilder og tabeller, som du kan bygge videre på. Her er det bare fantasien som setter begrensninger.

5. Sørg for at din lederhåndbok brukes aktivt

Sørg for at ledere selv søker svar i boken, og be gjerne lederne om tilbakemelding på innholdet. Engasjement og innspill kan bidra til en enda bedre lederhåndbok, som igjen forenkler lederens jobbhverdag, slik at lederen kan bruke mer tid på å være en god leder for sine medarbeidere.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.