Krav på ferie: Dette må du som leder vite

Krav på ferie: Dette må du som leder vite

krav på ferie

Julen nærmer seg med stormskritt. Derfor er det nyttig at du som leder har kontroll på feriestatus på dine ansatte. Her får du som arbeidsgiver blant annet vite om hva som skjer med eventuell sykdom i ferien, og hvordan feriereglene er for nye medarbeidere. Dette må du vite når det gjelder krav på ferie blant dine ansatte.

Trevifontenen i Roma, Eiffeltårnet i Paris, eller kajakkpadling i Sør-Amerika, er kanskje noe av det første som dukker opp i hodet da du tenker på ordet ferie…

Hvor mange feriedager har den ansatte krav på?

Arbeidstaker har rett og plikt til å ta ut minst 25 virkedager ferie hvert år. Lover knyttet til ferieavvikling fremkommer i ferieloven, som har til hensikt å sikre at alle arbeidstakere får betalt ferie. Ferieloven er en vernlov. Det vil si at det ikke er lovlig for arbeidsgiver å innføre dårligere rettigheter for medarbeiderne enn det loven regulerer, men mindre loven selv åpner for dette. Sjekk også vår lederhåndbok for mer informasjon.

Feriens lengde

Når loven sier at arbeidstakere har rett på 25 virkedager, gjelder dette hverdager og lørdager, ikke søndager og helligdager. Med andre ord tilsvarer seks virkedager en uke, og arbeidstaker har dermed krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Mange arbeidstakere har imidlertid bedre rettigheter i form av tariffavtale eller individuell arbeidsavtale. Blant annet er det vanlig å ha en femte ferieuke i mange bedrifter. I tillegg til de 25 dagene i loven, får arbeidstakere som fyller 60 år en ekstra uke ferie som de selv kan bestemme når de vil ta ut.

Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og dette kan medføre erstatningsplikt. Likevel kan arbeidstaker nekte å ta ut ferie hvis de opptjente feriepengene ikke dekker lønnen under ferien. Det gjelder med mindre virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling. Du kan lese om flere relevante temaer slik som arbeidstid, sykefravær og ansattgoder i vår personalhåndbok.

Overføring av ferie

Dersom all ferie likevel ikke er avviklet under nåværende ferieår, kan arbeidstaker overføre inntil 2 ukers ferie til påfølgende ferieår. Dette skal avtales individuelt med  arbeidsgiver.

Ifølge Ferieloven er hovedregelen at hele ferien skal avvikles før nyttår. Men det kan inngås skriftlig avtale om overføring av ferie med inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 (3).

Dersom det ikke er avtalt overføring av ferie, eller ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp, blir denne ferien automatisk overført til neste ferieår. Dette gjelder også der manglende ferieavvikling skyldes sykdom eller foreldrepermisjon. Det er ikke mulig å utbetale ikke avviklet ferie som følge av ferieloven.

Arbeidstaker har rett og plikt til å ta ut minst 25 virkedager ferie hvert år.

Avtalefestet ferie

Ferielovens regler om overføring av ferie gjelder ikke for eventuelle avtalefestede feriedager, som kan være på fem uker. Ferielovens regler gjelder ikke for de avtalefestede dagene. Her kan egne bestemmelser følge av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.

For virksomheter som har avtalefestet ferie, det vil si 5 ukers ferie i mange sammenhenger, kan det fremgå at også avtalefestede dager kan overføres til påfølgende ferieår etter skriftlig avtale. Dette kommer i tillegg til ferie etter ferieloven. Dette må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tidspunkt for ferie

Du som arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med din arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien avvikles. Dersom det ikke blir enighet har du som arbeidsgiver siste ord i saken. Du kan uansett kreve sammenhengende ferieperiode på tre uker i hovedferien. Det vil si tidsrommet 1. juni – 30. september. I tillegg har arbeidstaker som hovedregel rett til å vite når han/hun skal ta ferie senest to måneder før ferien skal avvikles.

Dersom all ferie ikke er avviklet under nåværende ferieår, kan arbeidstaker overføre inntil 2 ukers ferie til påfølgende ferieår. Dette skal avtales individuelt med arbeidsgiver.

Sykemeldt i ferien

Hvis din ansatt blir syk i ferien kan han/hun få utsatt feriedagene. Dette krever imidlertid at arbeidstaker er 100% arbeidsufør og at det dokumenteres med legeerklæring. Hvis disse vilkårene er oppfylt kan arbeidstaker kreve å få utsatt ferien tilsvarende de feriedagene vedkommende har vært syk. De samme reglene gjelder hvis arbeidstaker blir 100% sykemeldt før ferien begynner, men da må arbeidstaker fremsette krav om utsettelse senest siste arbeidsdag før ferien.

Ferie ved fødsel og adopsjon

Virksomheten kan ikke pålegge arbeidstaker som avvikler full permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, å ta ut ferie i permisjonstiden. Dette gjelder også om  omsorgspersonen har ulønnet omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen. Dersom ferie likevel er satt opp i disse periodene, kan man be om å få ferien utsatt.

Hvis din ansatt blir syk i ferien kan han/hun få utsatt feriedagene. Dette krever imidlertid at arbeidstaker er 100% arbeidsufør og at det dokumenteres med legeerklæring.

Ferie i oppsigelsestid

Ved oppsigelse kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke, med mindre oppsigelsestiden er på minst tre måneder. Hvis arbeidstaker har tre måneders oppsigelse kan ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven. Dersom arbeidstaker selv sier opp og ønsker å avvikle ferie i oppsigelsestiden, kan vedkommende kreve dette såfremt ferien ikke er tatt ut innen 30. september. Dette gjelder derimot ikke dersom oppsigelsen er levert etter 15. august.

Ferie ved nyansettelse

Nye ansatte som begynner i jobb før 1. oktober har rett og plikt til å avvikle full ferie det året vedkommende begynner. Arbeidstaker som begynner 1. oktober eller senere har rett på én uke ferie. Forutsetningen er at arbeidstaker ikke har avviklet ferien hos tidligere arbeidsgiver. For at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar ferie er det også en forutsetning at vedkommende har opptjent feriepenger hos tidligere eller eksisterende arbeidsgiver.

Hvem har krav på ferie med lønn?

Alle ansatte har rett og plikt til å ta ut minst 25 virkedager ferie hvert år.

Hvordan beregnes ferie?

Arbeidstakere har rett på 25 virkedager. Dette gjelder ikke søndager og helligdager. Dermed tilsvarer seks virkedager én uke. Arbeidstaker har dermed krav på fire uker og én dag ferie hvert kalenderår. Merk at enkelte ansatte også kan ha individuelle avtaler. Dette kan bety at én femte ferieuke er inkludert. Arbeidstakere over  60 år har én ekstra uke ferie som de selv kan bestemme når de vil ta ut.

Hvordan er det med ferie når ansatte er sykemeldt?

Hvis din arbeidstaker skulle bli syk i ferien, kan han/hun få utsatt feriedagene. Dette krever imidlertid en dokumentasjon fra fastlege, eller annen form for legeerklæring.

Hva skjer når ferie ikke avvikles?

Dersom all ferie ikke avvikles under nåværende ferieår, kan arbeidstaker overføre inntil 2 ukers ferie til påfølgende ferieår. Dette skal avtales individuelt med  arbeidsgiver.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.