Hva er en handlingsplan?

Hva er en handlingsplan?

handlingsplan

Handlingsplan definisjon

Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriften pålegger virksomheten å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Med andre ord forutsetter kravet til systematisk HMS-arbeid at bedriften utarbeider en handlingsplan med tiltak som skal gjennomføres.

Handlingsplanen skal gi en god oversikt over hva som bør forbedres i virksomheten, og hva som skal prioriteres først. Gode handlingsplaner kan potensielt begrense fare og/eller skadeomfang på arbeidsplassen, samt sikre effektiv drift, implementering og oppfølging av de aktuelle tiltakene.

Les om hvordan en handlingsplan bør inngå i HMS-håndboken.

hr guide

Hva er en handlingsplan?

En handlingsplan er et skriftlig dokument som kan være et resultat av en gjennomført kartlegging eller risikovurdering. Den skal dokumenteres og vise hvordan virksomheten arbeider med å fremme Helse, Miljø og Sikkerhet i virksomheten.

Handlingsplanen skal være en oversikt over strategiske handlinger som skal gjøre at virksomheten når sine fastsatte mål. Den kan gjelde over flere år, men bør revurderes årlig. Det er også viktig at den gjøres kjent i virksomheten.

Hvordan lage handlingsplan?

For å lage en god handlingsplan bør følgende punkter vurderes etter at virksomheten har kartlagt og identifisert hvilke farer og problemer som eksisterer:

  • Mål som bygger på problemet/faren (risikoforholdet) som er avdekket
  • Prioritering over hva som bør gjøres først.
  • Hvilke tiltak som skal gjennomføres
  • Hvem som har ansvaret for at tiltakene gjennomføres
  • Når tiltaket skal være gjennomført
  • Bekreftelse på at tiltaket er gjennomført

For å sikre at tiltakene blir gjennomført bør handlingsplanen være så konkret som mulig, og bør begrenses til saker man skal begynne med eller løse i løpet av året.

Lei av Excel-ark og administrativ stress? Vi hjelper deg gjerne med å forenkle din arbeidshverdag.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.