Slik får du den sykmeldte tilbake til full arbeidsevne

Slik får du den sykmeldte tilbake til full arbeidsevne

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du arbeidsdagen din
Picture of Øyvind Johansen

Øyvind Johansen

Senior forretningsutvikler

Når en ansatt blir sykmeldt, kan veien tilbake til full arbeidsevne virke som en utfordrende reise. Som leder er det ditt ansvar å gjøre denne overgangen så sømløs og støttende som mulig. Her er noen konkrete tips for å tilrettelegge arbeidet ved tilbakekomsten til arbeidslivet. 

Når den sykmeldte er klar for å returnere til jobb, åpner det seg nye muligheter for tilrettelegging som kan gjøre overgangen smidig og positiv. Dette kan inkludere fleksible arbeidstider, endringer i arbeidsoppgaver eller midlertidige justeringer i arbeidsbelastningen. Som leder er det avgjørende å vurdere flere aspekter, samtidig som man er oppmerksom på at tilretteleggingen skal være midlertidig og realistisk for virksomhetens behov. Her er noen konkrete områder å vurdere: 

 1. Arbeidstid:

 • Fleksibilitet: Gi den ansatte muligheten til å starte og avslutte arbeidsdagen på tidspunkter som passer best for deres helsetilstand. Dette kan inkludere gradvis økning i antall arbeidstimer etter behov. 

 • Deltid eller redusert timeantall: Vurder midlertidig deltidsarbeid eller redusert timeantall for å lette på arbeidsbelastningen og gi den ansatte mer tid til å tilpasse seg. 
 1. Arbeidsmengde:

 • Gradvis økning: Øk arbeidsmengden gradvis i takt med den ansattes bedring. Dette gir dem muligheten til å tilpasse seg arbeidsoppgavene uten å overbelaste seg fra start. 

 • Delegering: Del oppgaver med andre teammedlemmer for å lette på den sykmeldtes arbeidsbyrde. Dette fremmer også samarbeidet og styrker teamet. 
 1. Arbeidsoppgaver:

 • Tilpasning av oppgaver: Evaluer og tilpass arbeidsoppgavene i henhold til den ansattes ferdigheter og kapasitet. Dette kan innebære midlertidige endringer i ansvarsområder eller tildeling av oppgaver som er mindre krevende. 

 • Opplæring og støtte: Sørg for at den ansatte får nødvendig opplæring og støtte for å utføre endrede eller nye oppgaver. Dette bidrar til en jevnere overgang. 
 1. Hjelpemidler:

 • Teknologiske hjelpemidler: Vurder bruk av teknologiske løsninger eller tilpasninger som kan lette den ansattes arbeid. Dette kan inkludere tilrettelegging av dataverktøy, ergonomiske hjelpemidler eller tilpassede arbeidsstasjoner. 

 • Tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten: Rådfør deg med bedriftshelsetjenesten for å få råd om egnede hjelpemidler og tilpasninger som kan støtte den sykmeldte på arbeidsplassen. Les om 4human Helse for å få innsikt i en bedriftshelsetjeneste. 

Forventningsavklaring: 


Det er essensielt å ha en åpen dialog med den sykmeldte om forventningene til tilretteleggingen. Klare kommunikasjonslinjer sikrer at begge parter er informert om og enige i de midlertidige endringene. Samtidig er det viktig å evaluere tilretteleggingen regelmessig for å sikre at den fortsatt er hensiktsmessig og bidrar til den sykmeldtes trivsel og produktivitet. Med en balansert tilnærming kan tilretteleggingen bidra til en vellykket tilbakekomst av den sykmeldte til arbeidsmiljøet.
 

Arbeidsgiver har plikt til å ha et godt system for oppfølging av fravær. Last ned guide om 7 ting som effektiviserer virksomheten din med strukturert sykefraværsoppfølging, og forstå hvordan du kan håndtere utfordringene som følger med. 

.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.