8 fordeler med en god risikovurdering

8 fordeler med en god risikovurdering

risikovurdering

I HMS-forskriften stilles det krav til at virksomheter må vurdere risiko for farer og problemer som kan oppstå på arbeidsplassen, og hvor sannsynlig det er for at slike farer nettopp kan oppstå.

En del av denne vurderingen, er å også vurdere hvilke konsekvenser det kan ha for din virksomhet og dine medarbeidere dersom noe skulle gå galt. En god og grundig risikovurdering sørger for lavere sykefravær og turnover, og økt trivsel og produktivitet blant dine ansatte.

Vi gir deg litt informasjon over hva du trenger å tenke på når du planlegger en risikovurdering, i tillegg til at vi gir deg 8 fordeler som kommer med en god og grundig risikovurdering.

Hva er risikovurdering?

Målet med en risikovurdering er å redusere sannsynligheten for at uønskede situasjoner i form av sykdom eller skader finner sted på din arbeidsplass.

Hvem trenger risikovurdering?

Grunnprinsippet er at alle virksomheter som har medarbeidere skal implementere en risikovurdering. Selv om det finnes unntak.
I følge Arbeidsmiljøloven § 1-1 skal virksomheter bl.a:

a) sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

Hva skal en risikovurdering inneholde?

En risikovurdering skal inneholde en kartlegging av farer og problemer. Omfanget varierer med størrelse på arbeidsplassen, og hva slags arbeid man utfører.

Følgende tre spørsmål i forhold til mulige farer og problemer (risikoer) kan være utgangspunktet for en enkel risikovurdering:

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. Hvis man selv er usikker på hvordan det skal gjennomføres kan man søke hjelp fra bedriftshelsetjeneste. Det er imidlertid arbeidsgiver som har ansvaret for risikovurdering, uansett hvem som utfører arbeidet i praksis.

hms sjekkliste

Risikovurdering eksempel- Hvordan gjennomføre risikovurdering?

For å gå nærmere til bunns, finnes de tre trinn på hvordan du kan gjennomføre en god og grundig risikovurdering.

Risikoidentifisering

Det første trinnet gjelder å indentifisere og kartlegge mulige faremomenter som kan oppstå på arbeidsplassen. Hva skjer skulle det oppstå brann? Er alle rømningsveier- eller dører sikre? Finnes det mange løse ledninger som kan forårsake skade?
Målet begrenser seg ikke kun til umiddelbar fysisk fare. Risikovurdering må også ta hensyn til psykiske årsaker, som eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter. Kartleggingen kan derfor være alt fra medarbeideres trivsel og samarbeid til undersøkelser av fysiske forhold.

Risikoanalyse

Risikoanalyse er som ordet tilsier, å analysere selve risikoene. Du skal ikke bare se på hvilke farer som kan oppstå, men hvor sannsynlig det er for at farene nettopp skjer, og konsekvensene av en slik situasjon.
Hvor detaljert analysen skal gjennomføres avhenger av selve risikoen. Analysen kan være kvalitativ og kvantitativ, eller en blanding av disse metodene.

Risikoevaluering

Til slutt blir det viktig å overveie selve risikoene. Hovedformålet med evalueringen er å sammenligne analysene som ble gjort i det forrige trinnet, med vurderingene som ble gjort i det første steget.
Kan vi gjøre noe for å forhindre mulige hendelser?

Etterarbeid og oppfølging

Etter at risikoområdene er kartlagt og vurdert har arbeidsgiver en oversikt over hva som bør forbedres. Da er det viktig at leder, ansatte og representanter planlegger og prioriterer tiltak. Deretter bør det lages en handlingsplan som tar for seg hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. På den måten kan bedriften gjennomføre og følge opp tiltakene og sikre at det systematiske HMS-arbeidet fungerer.

Det er viktig at arbeidet som blir gjort med risikovurdering oppdateres fortløpende. Vurderingen som ble gjort flere år tilbake, gjelder nødvendigvis ikke den dag i dag.

Dokumentasjon av risikovurdering

Kartlegging, risikovurdering, oppfølgingsplanen og handlingsplan er viktig dokumentasjon på hvordan dere arbeider med HMS i deres virksomhet. Dette må lages skriftlig og oppbevares for eventuelt tilsyn fra HMS-etatene.

8 fordeler med risikovurdering

 •  Større sannsynlighet for å avdekke farer
 •  Reduserer mulighetene for skader
 •  Reduserer mulighetene for sykdom
 •  Lavere sykefravær
 •  Lavere turnover
 •  Økt trivsel
 •  Økt produktivitet
 •  Økt omdømme

Vil du vite mer om hvordan du sikrer din arbeidsplass? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.

 

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.