Hvordan forenkle onboardingsprosessen i bygg- og anleggsbransjen?

Hvordan forenkle onboardingsprosessen i bygg- og anleggsbransjen?

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du hverdagen din

Picture of Martin Stenberg

Martin Stenberg

Senior forretningsutvikler

Onboardingprosessen i bygg- og anleggsbransjen står overfor flere utfordringer på grunn av bransjens sesongmessige karakter, høye turnover og behovet for å tilpasse opplæring til ulike ferdighetsnivåer. Sikkerhetskravene i bransjen legger også til kompleksiteten, sammen med mangelen på standardiserte prosedyrer.

Forenkling av onboardingprosessen i bygg- og anleggsbransjen er avgjørende for å sikre en jevn overgang for nye ansatte og for å bidra til økt produktivitet og trivsel fra dag én. Det kan også ha betydelige fordeler når det gjelder å gjøre hverdagen til nyansatte bedre og samtidig være kosteffektivt for virksomheten. Her er noen punkter som forklarer hvordan dette kan oppnås:

Her er noen måter å forenkle onboardingprosessen i denne bransjen:

 

  1. Digitalisering av prosessen: Implementer en digital onboardingplattform som gjør det mulig for nye ansatte å fylle ut nødvendig dokumentasjon og informasjon elektronisk før de begynner i jobben. Dette kan inkludere å sende inn dokumenter som skatteinformasjon, forsikringsopplysninger og kontraktsdetaljer på forhånd.

  2. Forberedelse på forhånd: Gi nye ansatte tilgang til nødvendig informasjon og ressurser før deres første arbeidsdag. Dette kan omfatte en velkomstpakke som inneholder informasjon om bedriften, arbeidsregler, sikkerhetsprosedyrer og andre relevante materialer.

  3. Design av strukturerte opplæringsprogrammer: Utvikle strukturerte opplæringsprogrammer som dekker nødvendig opplæring og kompetanseutvikling for nye ansatte. Dette kan omfatte opplæring i bedriftens prosesser, sikkerhetsprosedyrer, bruk av verktøy og utstyr, og andre relevante emner.

  4. Mentor-ordning: Tilordne en erfaren medarbeider til å være en «mentor» for den nye ansatte. Dette kan hjelpe den nye ansatte med å føle seg velkommen og integrert i teamet, samtidig som det gir dem en ressurs til å svare på spørsmål og gi veiledning gjennom den første tiden på jobben.

  5. Fokus på sikkerhet: Prioriter opplæring i sikkerhetsprosedyrer og -praksis i onboardingprosessen. Dette er spesielt viktig i bygg- og anleggsbransjen hvor arbeidet ofte innebærer risikoer og farer. Sørg for at nye ansatte er fullt klar over sikkerhetskravene og vet hvordan de skal handle i nødsituasjoner.

  6. Bruk av teknologi: Bruk teknologiske løsninger, som HRM-systemer med onboardingsmodul, for å gjøre onboardingprosessen mer engasjerende og tilgjengelig. Det er avgjørende å investere i strukturerte onboardingprosesser, og implementering av digitale verktøy for å forenkle og forbedre prosessen for både nye ansatte og bedriften som helhet.

  7. Evaluer og tilpass: Kontinuerlig evaluering av onboardingprosessen er viktig for å identifisere eventuelle områder for forbedring. Spør nye ansatte om tilbakemelding på prosessen, og bruk denne informasjonen til å gjøre justeringer og forbedringer etter behov.

Ved å implementere disse tiltakene kan onboardingprosessen i bygg- og anleggsbransjen forenkles, noe som vil bidra til å øke produktiviteten, redusere tiden det tar for nye ansatte å bli produktive, og øke trivselen og engasjementet blant de nyansatte.

Les mer om hvordan du kan forenkle og forbedre HR-prosesser i bygg og anleggsbransjen her eller last ned sjekklisten.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.