Slik ønsker Brønnøy Kalk å forenkle og forbedre hverdagen til sine ansatte med 4human

Slik ønsker Brønnøy Kalk å forenkle og forbedre hverdagen til sine ansatte med 4human

Brønnøy Kalk tok et viktig steg mot en mer digital og forenklet hverdag i 2023 da de inngikk avtale med 4human for å implementere HRM-løsningen 4human HRM og kvalitetsledelsessystemet 4human TQM Enterprise. Dette samarbeidet blir starten på en transformasjon som omfavner både HR-prosesser og kvalitetsledelse, og var en respons på komplekse prosesser på kompetanse, medarbeidersamtaler, personaloppfølging, og dokumentasjonsutfordringer for å forbedre selskapets innsats for kvalitet, samsvar og effektivitet.

Om Brønnøy Kalk


Når du blar gjennom sidene i et magasin, er det sannsynlig at du holder papir laget med kalk fra Velfjord i hendene dine. Brønnøy Kalk AS, et heleid datterselskap i Norsk Mineral-konsernet, er en ledende leverandør av kalk til Omya Hustadmarmor AS.  

Fra manuelt arbeid til forenklede prosesser


Brønnøy Kalk ønsket å administrere HR-prosesser mer effektivt, med bedre kontroll, og å unngå at papirer gikk mellom kontorene for å modernisere og forenkle hverdagen til de ansatte.

Med mye manuelt arbeid involvert, har det vært utfordrende å holde forenklede prosesser på personaloppfølging og gjennomføring av medarbeidersamtaler for å veilede ansatte gjennom deres faglige utvikling og kompetanseoppbygging.

– Vi ser at det er flere områder innenfor HR som trenger forbedring, og vi trengte et system som kunne gjøre at HR prosessene våre ble mer effektiv og mer håndterbar enn dem er i dag. I dag har vi litt digitalt og litt på papir, og nå ønsker vi et system som gir oss bedre kontroll og bedre oversikt. 4human vil hjelpe oss med å kunne følge opp de ansatte enda bedre, sier Maja Cecilie Fagerland, Økonomi- og personalleder i Brønnøy Kalk.

Bedre tilgang til informasjon om ulike prosedyrer og retningslinjer måtte også forenkles, samtidig som at det var nødvendig å forbedre håndteringen av hendelser, tiltak og tilbakemeldinger. En mer strukturert og digital tilnærming var avgjørende for å effektivisere prosessene og sikre at ingenting falt mellom sprekkene.

– Hos oss så jobber de aller fleste ansatte ute og er avhengige av å komme inn til administrasjonen eller kontakte sin nærmeste leder for å få informasjon om retningslinjer og prosedyrer som ligger her i papirform. Dette ønsket vi å forbedre, sier Raymond Langfjord, daglig leder i Brønnøy Kalk.

Totalverdi sammen med 4human


Den strukturerte tilnærmingen til kompetanseutvikling vil sikre at ansatte får de nødvendige ferdighetene for å lykkes i sine roller, og den digitale plattformen vil bidra til å modernisere arbeidsplassen.

Ved å samle alle hendelser, tiltak og tilbakemeldinger på et sted vil dette også bidra til bedre oversikt og mer effektive og tidsbesparende prosedyrer for hendelsesrapportering.

Brønnøy Kalk har ikke bare investert i løsninger; de har investert i en fremtid preget av effektivitet, kvalitet og en forenklet hverdag. Vi er stolte av å være deres partner på denne transformative reisen og ser frem til å skape enda mer verdi sammen.

Kontakt oss her for å booke demo eller få mer innsikt: www.4human.no

"Hos oss så jobber de aller fleste ansatte ute og er avhengige av å komme inn til administrasjonen eller kontakte sin nærmeste leder for å få informasjon om retningslinjer og prosedyrer som ligger her i papirform. Dette ønsket vi å forbedre"
Raymond Langfjord, Daglig leder
Brønnøy Kalk

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.