Hvordan bør du som leder følge opp sykefravær blant ansatte som er småbarnsforeldre

Hvordan bør du som leder følge opp sykefravær blant ansatte som er småbarnsforeldre

4human - sykefraværsoppfølging

Bloggserie: Slik forenkler og forbedrer du arbeidsdagen din

Picture of Øyvind Johansen

Øyvind Johansen

Senior forretningsutvikler

Å håndtere sykefravær er en utfordrende oppgave for ledere, og det blir enda mer komplekst når ansatte er småbarnsforeldre. Småbarnsforeldre balanserer ofte jobb, omsorg for barna og egne helseutfordringer. Som leder er det din oppgave å støtte dem gjennom sykefravær og oppmuntre en sunn balanse mellom arbeid og familieliv. I dette blogginnlegget vil vi utforske hva du bør gjøre for å håndtere sykefraværet blant ansatte som er småbarnsforeldre på en empatisk og effektiv måte.

  1. Kommuniser tidlig og ofte

Den første nøkkelen til å håndtere sykefravær for småbarnsforeldre er å etablere god kommunikasjon. Så snart du får kjennskap til at en ansatt er syk, bør du ta kontakt for å vise omsorg og tilby støtte. Dette vil bidra til å bygge tillit og skape en trygg atmosfære for de ansatte.

  1. Respekter personvernet

Det er viktig å respektere personvernet til de ansatte når du håndterer sykefravær. Samtidig bør du sørge for at du er klar over eventuelle juridiske krav og rettigheter som gjelder for sykefraværsdokumentasjon og -rapportering.

  1. Fleksibilitet i arbeidsoppgaver og tidspunkt

Småbarnsforeldre kan ha ulike behov når det gjelder arbeidstid og arbeidsoppgaver. Vurder å tilby fleksibilitet, for eksempel muligheten for å justere arbeidstimer eller arbeide delvis hjemmefra. Dette kan bidra til å lette belastningen på dem og gi dem muligheten til å balansere omsorgsansvar og arbeid.

  1. Tilbud om støtte og ressurser

Som leder bør du tilby støtte og ressurser for småbarnsforeldre som er syke. Dette kan inkludere informasjon om helseforsikringsfordeler, tilgang til bedriftshelsetjenester og hjelp med å koordinere eventuell tilrettelegging av arbeidet når de er klare til å komme tilbake til jobb.

  1. Tydelig sykefraværspolicy

Sørg for at organisasjonen har en tydelig sykefraværs- og tilretteleggingspolicy som beskriver prosedyrer for å rapportere sykdom, krav til legeattester og rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og ansatte. Dette gir klarhet og forutsigbarhet i håndteringen av sykefraværet.

  1. Tilstedeværelse og støtte på arbeidsplassen

Vis støtte og forståelse når de ansatte er tilbake på jobb etter sykefravær. Det kan være overgangsperioder der de må tilpasse seg igjen, og det er viktig å gi dem den støtten de trenger. Dette kan inkludere forståelse for at de kanskje ikke kan arbeide like mange timer i begynnelsen, eller at de trenger fleksibilitet i arbeidsoppgavene.

  1. Evaluering og tilpasning

Hvert sykefraværsscenarie er unikt, og det kan være nødvendig å tilpasse tilnærmingen basert på de individuelle behovene til den ansatte. Evaluer og tilpass prosessene dine basert på erfaringene og tilbakemeldingene fra de småbarnsforeldre som har vært gjennom sykefravær.

Å håndtere sykefravær for småbarnsforeldre krever en balanse mellom omsorg og forretningsbehov. Ved å følge disse retningslinjene og vise medfølelse og fleksibilitet, kan du som leder bidra til å skape en støttende og inkluderende arbeidskultur. Dette vil ikke bare hjelpe de ansatte med å takle sykefraværet på en bedre måte, men det vil også bidra til å beholde verdifulle talenter i organisasjonen på lang sikt.

Har dine ansatte behov for øyeblikkelig bistand fra lege, kan man aktivere tjenesten Helsetelefonen i samarbeid med Volvat som en tilleggsmodul i 4human HRM som du kan ringe når som helst, om hva som helst når det gjelder sykdom og helse. Sammen med sykefraværsoppfølgingsmodulen i HRM-systemet kan du som leder ha full kontroll på sykefraværet.

Last ned guide om 7 ting som bremser ned virksomheten din ved manglende sykefraværsoppfølging, og forstå hvordan du kan håndtere utfordringene som følger med.

.

Les også om vår løsning for sykefraværsoppfølging her.

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.