Slik ønsker Brønnøy Kalk å forenkle og forbedre hverdagen til sine ansatte

Slik ønsker Brønnøy Kalk å forenkle og forbedre hverdagen til sine ansatte

Brønnøy Kalk tok et viktig steg mot en mer digital og forenklet hverdag i 2023 da de inngikk avtale med 4human for å implementere HRM-løsningen 4human HRM og kvalitetsledelsessystemet 4human TQM Enterprise. Dette samarbeidet blir starten på en transformasjon som omfavner både HR-prosesser og kvalitetsledelse, og var en respons på komplekse prosesser på kompetanse, medarbeidersamtaler, personaloppfølging, og dokumentasjonsutfordringer for å forbedre selskapets innsats for kvalitet, samsvar og effektivitet.

Om Brønnøy Kalk

Når du blar gjennom sidene i et magasin, er det sannsynlig at du holder papir laget med kalk fra Velfjord i hendene dine. Brønnøy Kalk AS, et heleid datterselskap i Norsk Mineral-konsernet, er en ledende leverandør av kalk til Omya Hustadmarmor AS.  

Utfordringer

Brønnøy Kalk ønsket å administrere HR-prosesser mer effektivt, med bedre kontroll, og å unngå at papirer gikk mellom kontorene for å modernisere og forenkle hverdagen til de ansatte.

Med mye manuelt arbeid involvert, har det vært utfordrende å holde forenklede prosesser på personaloppfølging og gjennomføring av medarbeidersamtaler for å veilede ansatte gjennom deres faglige utvikling og kompetanseoppbygging.

.
"Hos oss så jobber de aller fleste ansatte ute og er avhengige av å komme inn til administrasjonen eller kontakte sin nærmeste leder for å få informasjon om retningslinjer og prosedyrer som ligger her i papirform. Dette ønsket vi å forbedre"
Raymond Langfjord, Daglig leder
Brønnøy Kalk

Del innlegg:

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HR-systemer, og har en av de mest komplette, funksjonsrike og integrasjonsvennlige HRM-løsningene i Norge. Konsernet leverer også kvalitet- og styringssystemer for HMS. Vi i 4human jobber for å forenkle og forbedre din jobbhverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.

Vi i 4human leverer moderne og skybaserte HRM- og kvalitetsstyringssystemer med tilhørende konsulenttjenester. Vi jobber for å forenkle og forbedre din hverdag.

Vårt motto: Vi setter mennesket i sentrum!

Ta kontakt med oss

* Ditt personvern er viktig for oss. Du kan når som helst trekke samtykke tilbake og endre dine e-post preferanser.