Vil du være med å forenkle og forbedre arbeidsdagen for norske virksomheter?

4human er Norges ledende SW-tech hus innen HR og kvalitetsledelsessystemer med mer enn 1.500 kunder og 300.000 brukere av våre løsninger.

Vi vokser og søker mange nye kolleger som kan være med på reisen for å forenkle og forbedre arbeidsdagen for ansatte og leder i norske og internasjonale virksomheter.

Vi selger både direkte og gjennom vårt profesjonelle partnerapparat som Visma, Azets, Vitari, Amesto, Columbi, Virke med flere.

For øyeblikket har vi mer enn 20 åpne stillinger:

Partner Account Manager, HRM

Du skal støtte, drive og motivere egne partnere til å nå ambisiøse mål innenfor HRM området.

Senior SW-selger, HRM

Du skal drive direkte salg til nye kunder som ser viktigheten av å satse på sine ansatte.

Customer Success Manager, HRM

Du får følge opp eksisterende kunder, utvikle kundeprogrammer, definere kundereiser, planlegge forum og eventer, introdusere ny funksjonalitet og moduler til kundene.

Product Marketing Specialist, HRM

Du skal ha ansvar for intern og ekstern; lansering/opplæring knyttet til ny funksjonalitet, tekst/presentasjonsmateriell/video, planer knyttet til lansering av nye moduler og funksjonalitet, prismodeller og strategier, jobbe tett med Salg og Marketing, bindeledd mellom Produkt/utvikling, Salg og Leveranse. Du har gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, og er gjerne godt kjent med grafiske designverktøy.

Senior Leveranskonsulenter, HRM

Du skal drive rådgivning, Implementering, gjennomføring av kurs og opplæring, leveransekoordinering og prosjektledelse, spesifikasjon og kvalitetssikring av våre innovative skybaserte HR løsninger.

Supportkonsulent, HRM

Som første kontakt for kunden, skal du ivareta de på en trygg og god måte, yte 2./3. linje support teknisk og funksjonelt, etterleve SLA og leveransekvalitet, brukerdokumentasjon, testing m.m…

IT konsulenter integrasjoner

Du skal styrke vårt integrasjonsteam og du skal sørge for at digitale løsninger samhandler godt gjennom gode integrasjoner. Du bør ha grunnleggende forståelse i JavaScript, web services (SOAP/Rest), XML, JSON, Payara/Glassfish, evt også Azure DataFactory.

Tech-lead integrasjon, HRM

Rådgivning, veiledning og kvalitetssikring ved innføring av nye integrasjoner, bidra til gode spesifikasjoner og beskrivelser, Koordinere aktivitetene i integrasjonsteamet, hands-on. 

Tech-lead utvikling, HRM

Vi søker erfaren Tech- Lead som vil få en nøkkelrolle i selskapets fremtidige utvikling av Norges beste HRM system, og som virkelig er klar for å gjøre en innovativ reise som utvikler og leder. 

Utviklere, HRM

Vi søker utviklere som ønsker å være sentrale i utviklingen av fremtidens HRM-system (SaaS)- både Frontend, Backend og Fullstack er relevant. 

Testleder, HRM

Du får ansvaret for testprosessene i 4human HRM, utarbeide testplaner, test caser og testrapporter i tett dialog med vårt utviklingsteam, produkteiere, support og konsulenter.

UX/UI designer, HRM

Vi ser etter deg som evner å sette brukeren i fokus og kan løse komplette designoppgaver. Som vår UX/UI designer vil du være en stor bidragsyter inn i vårt nye HRM-system.

Selger / Sales Executive, TQM og QM365

Vi ser etter deg som har noen års erfaring med oppsøkende salg, og som trives med å drive salgsprosesser fra begynnelse til slutt. Du har jobbet med SW-salg tidligere, har erfaring med løsningssalg, og forstår verdien av å ha rett programvare som løser kundens utfordringer.

Senior Softwareutvikler .Net, TQM

Senior erfaring med .NET og C#, Ledende rolle i vårt utviklingsteam, videreutvikle vår SaaS-baserte løsning, utvikle plattformen og produktet ytterligere. Du vil jobbe hands-on med utvikling, og løse små og store utfordringer alene og i team.….

Softwareutvikler .Net, TQM

Om du er junior, på vei til senior, interessert i teknologi, liker å jobbe back end eller front end er det plass til deg hos oss. Du vil jobbe hands-on med utvikling.

App-utvikler, TQM

Om du er junior, senior, liker å jobbe back end eller front end er det plass til deg hos oss. Du vil jobbe hands-on med utvikling, og løse små og store utfordringer alene og i team.….

Supportkonsulent, TQM

Som første kontakt for kunden, skal du ivareta de på en trygg og god måte, yte 2./3. linje support teknisk og funksjonelt, etterleve SLA og leveransekvalitet, brukerdokumentasjon, testing m.m…

Bid Manager, SW-tech selskapene

Du får lede prosessen med alle større tilbud og anbud for SW-tech selskapene i konsernet, utarbeide tilbud og forhandlinger, rammeavtaler og avrop til offentlig sektor, internt anker rundt SSA-rammeverket.

Lønnsansvarlig og regnskaps-/administrasjonsmedarbeider, SW-tech selskapene

Lønnskjøring fra A til Å, regnskap, fakturering, reskontro, delta i digitalisering og videreutvikling av interne økonomifunksjoner, porteføljeoppfølging, kundeavtaler…..

Vi heter 4human av flere årsaker – vi bryr oss om mennesker, våre egne ansatte, kundenes ansatte og partneres ansatte. Vi er opptatt av mangfold og har en høy kvinneandel på mer enn 40% og ønsker en enda flere kvinner. En 50/50 fordeling er vårt mål!

.

Emilie

HR-rådgiver

4human er en ledende Software-tech leverandør som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester.

KONTAKT OSS

   post@4human.no
   33 39 80 00
   Stensarmen 16,
3112 Tønsberg
   Postboks 2205,
3103 Tønsberg