Vår historie

Vår historie strekker seg tilbake så langt som til 1956, da vi startet som Vestfold og Telemark Hullkortsentral, som 4 år senere ble Vestfold, Telemark og Aust-agder EDB Sentral. På denne tid var det tre områder som var sentrale for etableringen av hullkortsentralene

  • Overgangen til ny skatteordning, dette var en endring som knapt hadde vært mulig å gjennomføre uten bruk av nyere teknologi.
  • Trygdekassenes ønske om å automatisere sine rutiner.
  • IBM sitt engasjement i arbeidet med å etablere Hullkortsentraler.

På denne tiden utførte IBM skatteberegninger og utskriving av skattelister ved sitt Hullkortsenter i Oslo, men hadde ikke kapasitet til å påta seg ytterligere arbeid for kommunene og satt i gang opprettelse av regionale Hullkortsentraler.

I 1975 ble vi Vest-Viken EDB Sentral AL. EDB-maskinene åpnet muligheten for at store datamengder kunne lagres og behandles i magnetbånd og magnetplater. Men til tross for dette hadde hullkort fremdeles en sentral posisjon. Med EDB-maskinene kom nye arbeidsoppgaver og med disse oppgavene kom programmerere. Maskinene ble skiftet ofte og dette krevde et miljø med stadig høyere kompetanse. 02.09.1987 ble det vedtatt at vi byttet navn til Vest-Viken EDB Sentral AS.

I år 1989 var vi med å etablere NIT AS (Norsk Informasjonsteknologi). Ved utgangen av 1991 hadde NIT 1050 medarbeidere fordelt på 20 kontorer i Norge. Den totale omsetningen var på 1,1 milliarder kroner, mens nesten 70% av NIT sine inntekter kom fra drift, service og konsulentvirksomhet. Perioden fra 1950-årene og frem til i dag brer seg fra Hullkortbaserte systemer via stormaskiner og server- og pc-løsninger. Helt siden 1956 har vi vært i spydspissen i anvendelse av moderne teknologi og leverer i dag avanserte løsninger. I starten bestod NIT av KDØ og Vest-Viken EDB i Tønsberg, senere sluttet andre seg til.

1994 viste seg å være et tungt år. Vi gikk i underskudd og store kostnadsreduksjoner var den eneste løsningen. I styremøtet 06.02.1995 ble det presentert en tiltakspakke for kostnadsreduksjon i 1995 og 1996. Man kom ikke til enighet på dette møtet. Styret mente IBM representerte den beste løsningen for NIT og den klart beste finansielle styrkningen av selskapet. NIT ble refinansiert i 1995, gjennom nedskrivning av selskapets aksjekapital til null og en rettet emisjon mot IBM. NIT var eid av IBM, men opererte som et eget selskap frem til 1997. I oktober 1997 ble NIT fusjonert med IBM.

I årene 1999-2000 ønsket ledelsen i IBM å satse på Kjonerud Teknologisenter på Hamar, dermed ble Tønsberg-kontoret lagt ned, med overføring av ansatte til hovedkontoret og mulighet for hjemmekontor. De resterende 58 ansatte i Tønsberg ble organisert i to selskaper, ADG (Application Development Group) med 32 ansatte og ADR (Application Delivery Resources) med 26 ansatte. Tidligere IBM-ansatte tok over som eiere. I 2011 fusjonerte ADR med Comita og ble AD Comita. I Juli 2011 ble AD-Gruppen Konsern etablert, etter etableringen i 2011, kjøpte AD-Gruppen Comita AS. Og i desember 2011, kjøpte AD-Gruppen Sterner Data og i 2013 ble EmergeIT kjøpt opp.

I 2014 kjøpte AD Gruppen (nå 4human) Evolution Software, dette åpnet for noen helt unike muligheter. Les mer om 4human HRM ved å klikke her.

01.02.16 endret vi navn til 4human.

I 2018 kjøpte 4human opp 4human TQM Partner. TQM Partner har siden starten av 2000-tallet levert kvalitetssystem og tjenester til både små og store virksomheter i privat og offentlig sektor. Med TQM på laget blir 4human en slagkraftig leverandør av programvare og tjenester inn i HRM markedet.

I 2021 kjøpte 4human opp Simpli Software, og utvider dermed satsingen på programvareløsninger innen HR-ledelse, HRM og kvalitetsstyring.

I 2021 gikk 4human og Visma Software i samarbeid ved å tilby en komplett pakke innen HR og Lønn.

4human er  i dag en ledende Software-tech leverandør som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester.

4human er en ledende Software-tech leverandør som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester.

KONTAKT OSS

   post@4human.no
   33 39 80 00
   Stensarmen 16,
3112 Tønsberg
   Postboks 2205,
3103 Tønsberg