Ønsker du å lede og utvikle innovative SaaS-selskaper i spennende vekst?

Gå videre for å søke

4human TQM er en ledende nasjonal leverandør av SaaS løsninger innen HMS, Kvalitet og Risiko. Den skybaserte løsningen er et modulbasert ledelsessystem for HMS, Kvalitet og Risiko. 4human TQM har over 300 kunder og 100.000+ registrerte brukere.

4human har nylig kjøpt SIMPLI Software AS. SIMPLI tilbyr rådgivning og styringssystemer på fagfeltene kvalitet, miljø, HMS, informasjonssikkerhet og matsikkerhet. Styringssystem, forbedring og avvikshåndtering leveres på tvers av alle fagområdene.
Totalt er det 20 ansatte i selskapene, og de omsatte til sammen for ca. 38 MNOK i 2020.

For å sikre videre vekst og utvikling i 4human TQM og SIMPLI, skal det nå tilsettes en offensiv og kommersiell Daglig Leder for begge selskaper.

Som Daglig Leder i 4human TQM/ SIMPLI vil du lede selskapenes ledergruppe, og spille en nøkkelrolle i å utvikle selskapene videre iht. deres strategi- og vekstplan. Din hovedoppgave vil være å skape vekst og utvikling i begge selskaper, trekke ut naturlige synergier og skape samarbeid på tvers for selskapenes og kundenes beste. Videre rekruttering og skalering for å møte kundenes behov er en naturlig oppgave som ligger til stillingen. Du rapporterer til styreleder.

Dine viktigste oppgaver vil omfatte:

 • Daglig ledelse og utvikling av selskapene
 • vise vei med operativt salgsarbeid
 • Oppnå ønsket vekst og utvikling iht. utarbeidet strategi- og vekstplan
 • Utarbeide og oppnå/ følge vedtatte budsjetter
 • Skape entusiasme og fornøyde ansatte for å nå forventede mål
 • Ansvarlig for alle salg- og markedsaktiviteter i samarbeid/koordinert med 4human-gruppen
 • Utvikle gode relasjoner til nøkkelkunder, leverandører og øvrige selskaper i gruppen
 • Ha overblikk over bransjen/ konkurrenter
 • Til enhver tid se forbedringsmuligheter og gripe disse

Aktuelle kandidater har:

 • 3-5 års ledererfaring fra Software tech selskaper (SaaS), gjerne fra annet kvalitetssoftwareselskap
 • Erfaring i å lede, motivere og utvikle mennesker (personalledelse)
 • Solid løsningssalgs- og kommersiell erfaring fra bransjen
 • Gode evner til å lede og gjennomføre forhandlinger, internt og eksternt
 • Teknologisk sterk forståelse innenfor selskapets teknologiområder
 • Erfaring med digital hverdag, bruk av sosiale medier
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Kjennskap til ISO og implementeringsprosesser
 • Høy brukerkompetanse på MSOffice, og IT-systemer generelt
 • En tydelig operativ og inkluderende lederprofil

Som leder er du ambisiøs, og brenner for å oppnå høy kundetilfredshet og motiverte medarbeidere. Du er en god lagspiller, en inspirerende leder som forstår hvordan du får tilfredse medarbeidere som hver dag yter sitt beste for deres felles kunder og brukere. Du vet hva som kreves for å lykkes.

Andre vil trolig beskrive deg som en person som får andre med på laget, forstår hva det vil si å utvikle noe, du brenner for jobben din og er ambisiøs. Vi tror du har relevant høyere utdannelse innenfor økonomi, administrasjon og/ eller IT.

Som person er du strukturert, nøyaktig og pålitelig, samtidig som du har solid «stayer-evne» og stort pågangsmot. I denne stillingen får du stor påvirkningskraft og vil inneha en viktig rolle i selskapets videre utvikling. Vi tror videre at du:

 • Har god forretningsmessig forståelse, du er en kremmer
 • Er en utpreget løsningsorientert lagspiller, og en sterk relasjonsbygger
 • Motiveres av at kunder blir fornøyde og entusiastiske
 • Har meget gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Er operativ og på egenhånd i stand til å selge inn nye kundeoppdrag
 • Er selvgående, initiativrik, og faglig sterk
 • Er en aktiv bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø rundt deg
 • Er sterk analytisk og god læringsindeks
 • Har høy arbeidskapasitet og solid integritet
 • Har en strukturert og planmessig arbeidsstil med høy gjennomføringsevne
 • Er beslutnings- og handlingsorientert
 • Har godt humør, er sosial og utadvendt med en likendes lederstil

Vi tilbyr en spennende stilling i et selskap i rivende utvikling med skybaserte løsninger for fremtiden. I 4human finner du et trivelig kollegialt miljø, gode rammebetingelser for å lykkes, og store muligheter for faglig utvikling i et aktivt og sosialt miljø på en særdeles spennende reise. Du vil få grundig opplæring og innføring i konsernets løsninger og produkter. Konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted vil være på 4humans kontor i Oslo eller Asker. For kandidater med bosted i Vestfold og Telemark, kan det være aktuelt med kontorplass i Tønsberg eller Porsgrunn. En del reisevirksomhet til Asker/ Oslo må da påregnes.

Ønsker du å vite mer om denne stillingen er du velkommen til å kontakte vår rådgiver i SalesJobs, Roar Isachsen, på tlf. 957 07 457, eller via roar@salesjobs.no.

Om oss i 4human

4human er et ledende skybasert programvarehus som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester og driftstjenester fra to datasentre i Norge.

4human HRM AS er en ledende norsk leverandør av SaaS løsninger innen personalforvaltning. Vi er mer enn 80 dyktige medarbeidere som utvikler, selger og forvalter moderne, skybasert programvare. Vår skybaserte HRM løsning er et komplett modulbasert HR-system for oppfølging og videreutvikling av ansatte og bidrar til effektive personal-prosesser, tilfredse ledere/ mellomledere/ ansatte og redusert sykefravær/ fraværskostnader. Verktøyet bidrar også effektivt til digitaliseringen av det offentlige Norge gjennom sin tette integrasjon med elektroniske tjenester fra ALTINN/NAV. Vi hjelper ledere og personalansvarlige med å forenkle og forbedre arbeidsdagen, og vi sørger for at de ansatte blir ivaretatt på en god måte og har enkel tilgang på relevant informasjon.Vi har 1.500 kunder med til sammen 300.000 ansatte som benytter våre løsninger daglig.

4humans datterselskap 4human IT er en driftsleverandør med ekspertise innen virksomhetskritiske forretningsapplikasjoner og tilbyr avanserte teknologiløsninger, private skytjenester, applikasjonsforvaltning, ASP, hosting og colocation fra våre norske datasentre. Vi har dokumentert kompetanse og bred erfaring fra flere bransjer og skreddersyr kostnadseffektive IT-løsninger for våre kunder i egen nettsky (private cloud i Norge) eller og/eller kombinerer denne med kundens eget IT-miljø eller den offentlige nettskyen.4humans datterselskap

4human TQM er en ledende nasjonal leverandør av SaaS løsninger innen HMS, Kvalitet og Risiko. Vi er 12 dyktige og engasjerte medarbeidere som utvikler, selger og forvalter en moderne skybasert programvare. Vår skybaserte løsning er et modulbasert ledelsessystem for HMS, Kvalitet og Risiko. 4human TQM har over 300 kunder og 100.000+ registrerte brukere.Vi er en sterk, trygg og faglig solid partner for våre kunder, hvilket klart reflekteres gjennom våre verdier; Kvalitet Tillit Fremtidsrettet.

4human kjøpte SIMPLI Software AS i 2020. 4human vil med SIMPLI Software AS omsette for ca. 115 millioner og har ca. 80 dyktige medarbeidere som ønsker å hjelpe våre kunder til suksess ved å bygge broer mellom mennesker, informasjon og teknologi! Vår visjon er å forenkle og forbedre arbeidsdagen for ansatte og ledere i norske og internasjonale virksomheter. Vi har ambisjoner om å være et av de mest attraktive fagmiljøene for skybaserte programvare innenfor HRM- og Kvalitetsstyrings systemer.

4human har kontorer i Tønsberg, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Asker og i Oslo, men løser utfordringer over hele landet for alt fra små til mellomstore og store kunder i både privat og offentlig sektor. 4human er et IT-selskap som kan skilte med en historie helt tilbake til 1956, og vårt fagmiljø har tidligere vært en del av både NIT (Norsk Informasjonsteknologi) og IBM. Vi er inne i en sterk vekstfase og skal både kjøpe virksomheter og ansette flere dyktige kollegaer.

4human er en ledende Software-tech leverandør som tilbyr HRM- og Kvalitetsstyrings systemer med tilhørende konsulenttjenester.

KONTAKT OSS

   post@4human.no
   33 39 80 00
   Stensarmen 16,
3112 Tønsberg
   Postboks 2205,
3103 Tønsberg